Aktuální počasí

Počasí dnes:

28. 5. 2024

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Svátek

Svátek má Vilém

Datum a čas

Dnes je úterý, 28. 5. 2024, 14:52:04

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

PREZIDENT REPUBLIKY VYHLÁSIL VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR NA DNY 20. A 21. ŘÍJNA 2017

 

Telefonní spojení na OÚ při žádosti - Hlasování do přenosné volební schránky: 315 782 036, 315 728 051


Hlasování do přenosné volební schránky

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možné hlasovat do přenosné volební schránky; volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy  s přenosnou volební schránkou s úřední obálkou a s hlasovacími lístky.

Při hlasování do přenosné volební schránky postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.


VOLIČSKÉ PRŮKAZY

- voličské průkazy vydává obecní úřad podle místa trvalého pobytu voliče a to na žádost voliče

a) podáním písemné žádosti

 

ŽÁDOS O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

Tiskopis použijte při podání písemné žádosti, která se doručí nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. října 2017 do 16,00 hodin, obecnímu úřadu, v jehož stálém seznamu je volič zapsán (popř. zastupitelskému úřadu, v jehož zvláštním seznamu je volič zapsán),

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (při ověření podpisu u správních úřadů* lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva).
    •  v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE podat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče).

       

Voličský průkaz může být předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 5. října 2017

 

b) osobně (vyřuzujeme na počkání)

  • od 5.10. - nejzazší lhůta pro osobní požádání je 2 dny před dnem voleb, tj. 18.10.2017 do 16 hodin.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát !!!

 

 


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o době a místě konání voleb