Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 7. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno, v Čechách od západu místy přeháňky nebo i bouřky. Denní teploty 23 až 27°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Svátek

Svátek má Libor

Datum a čas

Dnes je úterý, 23. 7. 2024, 20:08:30

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb, O svobodném přístupu k informacím

 

Důvod a způsob založení

 

Obec Úžice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

 

 

 

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 

 • ústně - v kanceláři Obecního úřadu Úžice
 • písemně - osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu Úžice:
  Obecní úřad Úžice
  Nádražní 200
  277 45 Úžice
 • e-mailem: obec@uzice.cz
   
 • elektronickým podáním: obec@uzice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 315 782 036, 315 728 050

                          úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Úžice

 

Pondělí

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Středa

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

 

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
 

 

 

 

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Kdo může o informaci požádat
- o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

 

Kdo informaci poskytne
- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

 

Kdy informaci neposkytne
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

 

Jak se o informaci žádá
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

 

Co musí písemná žádost obsahovat
- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

 

Jaký bude postup povinného orgánu
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

 

Co když orgán žádosti nevyhoví
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 

Komu se odvolání posílá
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

 

Kdo o odvolání rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada, rozhoduje zastupitelstvo obce)
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 

 

 

Sazby za poskytování informací

 

                                      ÚKON                                                                                                      SAZBA

Náklady na vyhledávání informací dle zákona 106/1999 Sb. (neúčtuje se doba kratší než 30 minut.) 50,-Kč za každou započatou půlhodinu práce
Nahlížení do spisu dle zákona 106/1999 Sb. zdarma
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 jednostranně, černobíle 2,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 oboustranně, černobíle 3,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 jednostranně, barevně 10,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A4 oboustranně, barevně 20,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 jednostranně, černobíle 4,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 oboustranně, černobíle 6,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 jednostranně, barevně 20,-Kč/stránka
Výtisk či kopírování dokumentů - A3 oboustranně, barevně 40,-Kč/stránka
1 ks CD 50,-Kč / ks
Poštovné dle platných tarifů

 

 

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ