Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 9. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 1000m srážky smíšené nebo sněhové. Denní teploty 9 až 13°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Svátek

Svátek má Jaromír

Datum a čas

Dnes je pondělí, 24. 9. 2018, 6:19:38

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

Informace ze hřbitova

PROVOZOVATELEM HŘBITOVA JE OBEC ÚŽICE

TEL: 315 782 036, 315 728 051
Klvanová Ludmila
 

HROBNICKÉ PRÁCE PROVÁDÍ

PAN DUŠAN ŠMERDA

TEL: 607 945 609

 

- Do areálu hřbitova je zákaz vjezdu na kole, kolečkových bruslích a motocyklech.

- Vjezd do areálu pouze na povolení Obecního úřadu.

- Udržujte pořádek a odpad ukládejte pouze na vyhrazená místa.

- Nářadí slouží všem, a proto ho prosím neodnášejte domů

- Užitková voda slouží pouze na zalévání


ŽÁDOST

Zdvořile žádáme všechny nájemníky hrobových míst, aby si uklidily nepořádek (sklenice, truhlíky, hadry, květináče, atd….) za svými i před svými pronajatými hrobovými místy. Občan má vždy pronajaté pouze hrobové místo určitého rozměru, ostatní prostory jsou v majetku obce. Úklid hřbitova se tak stává nebezpečným a ztěžujícím. Hřbitov je pak velice nevzhledný a není to vinou pracovníků obce.

Byly rozmístěny nové nádoby na odpad, a proto prosím místo za zdí využívejte jen na velké věnce, které se do těchto nádob nevejdou.  

Děkujeme za pochopení a za udržování čistoty. I Vy máte zásluhu na tom, jak hřbitov bude vypadat.

   


                

Pronájem hrobových míst a služby s nájmem      spojené.                             

Hrobové místo je pronajímáno na 10 let a po této době je možný pronájem prodloužit.

Povinnosti uživatele:

 • řádně se o hrobové místo starat
 • nahlásit všechny změny týkající se hrobového místa
 • řádně a včas platit nájemné a poplatky za služby
 • na každé hrobové místo musí být uzavřena nájemní smlouva

 

 
Rozměry hrobů a výše poplatků

Poplatek za nájem hrobového místa se stanovuje na 10,-Kč /m2/rok

Služby spojené s nájmem - 20,-Kč/rok.

 

název rozměr rozměr v m2
Urnový háj

80 x 140 cm

80 x 100 cm

1,1m2

0,8 m2

Dvojhrob

220 x 250 cm

5,5 m2
Hrobka

145 x 270 cm

250 x 280 cm

3,9m2

7 m2

 

Schváleno   zastupitelstvem obce dne: 5.3.2015     usnsením č. 8/2/2015


 

Ceník služeb na veřejném pohřebišti Úžice

  Popis činnosti cena
1. Vykopání hrobu k uložení rakve se zemřelým, včetně následného zasypání a prvotní úpravou hrobu 3 700,-Kč
2. Vykopání prohloubeného hrobu k uložení rakve se zemřelým, včetně následného zasypání a prvotní úpravou hrobu 4 500,-Kč
3. Otevření a uzavření hrobky pro pohřeb 1 200,-Kč
4. Otevření hrobu nebo hrobky pro exhumaci 600,-Kč

5.

Otevření a uzavření velkou krycí deskou pro uložení nebo vyjmutí urny 450,-Kč
6. Otevření a uzavření malou krycí deskou pro uložení nebo vyjmutí urny 120,-Kč
7. Uložení urny do země nebo její vyjmutí za účasti pozůstalých 120,-Kč
8. Uložení urny do země nebo její vyjmutí bez účasti pozůstalých 60,-Kč
9. Uložení urny na dno hrobky nebo její vyjmutí 230,-Kč
10. Přesypání urny 150,-Kč
11. Exhumace nezetlelých ostatků 6 800,-Kč
12. Každá další exhumace v  jednom hrobovém místě nezetlelých ostatků 2 900,-Kč
13. Exhumace zetlelých ostatků 4 400,-Kč
14. Každá další exhumace v  jednom hrobovém místě zetlelých ostatků 1 100,-Kč
15. Úklid v hrobce (cena za 1 hod. práce) 150,-Kč
16. Rozebrání rámu, naložení a uskladnění z důvodu pohřbu či odklizení po ukončení nájmu 600,-Kč
17. Dosypání hrobu po slehnutí zeminy 250,-Kč

Občany žádáme, aby před jakýmkoliv úkonem kontaktovali správce pohřebiště OÚ Úžice, paní Klvanovou 315 782 036, 315 728 051, popřípadě přímo pana hrobníka Dušana Šmerdu na tel: 607 945 609.

Platby se provádějí na OÚ Úžice, kde Vám bude vystaveno potvrzení o platbě.

Děkujeme za pochopení, za správu hřbitova Klvanová Ludmila


Volná hrobová místa 

Urnový hrob č.1/U1

Místo pro urnový hrob č.9/U1

Hrobová místa pro urnový hrob č. 66- 81

Dvojhrob č. 12/II.

Dvojhrob č. 26/III.

Dvojhrob č. 41/V.

ELEKTRONICKÝ PLÁNEK HŘBITOVA

     

ŘÁ D   V E Ř E J N É H O   P O H Ř E B I Š T Ě

Obec Úžice jako provozovatel veřejného pohřebiště v Úžicích, ve smyslu § 16 a násl. zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona tento Řád veřejného pohřebiště.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

     Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Úžice poz. par. č. 227/2 a stavební parcela č. 154 v k. ú. Zlosyň a vydává se po předchozím souhlasu Krajského středočeského úřadu.

Provozovatelem pohřebiště je obec Úžice.

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště:

     Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

                                  březen – říjen      7,00 – 21,00 hod

                                  listopad – únor    7,00 – 19,00 hod

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo určené plochy a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v Článku 2 tohoto řádu.
 1. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
   
 2. Na pohřebiště je zakázán přístup osobám podnapilým a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
   
 3. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích a motocyklech.
   
 4. Vozidla s výjimkou invalidních vozíků mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
   
 5. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště.
   
 6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
   
 7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
   
 8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat pouze tehdy, pokud jsou zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně omezit nebo zakázat.
   
 9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
   
 10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadů, je nutno tato opatření respektovat.
   
 11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby, bez jeho souhlasu.
   
 12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště.
   
 13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
   
 14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

 

               

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 1. Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)     pronájem hrobových míst podle ods. 1,2, § 25, 3

b)    vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

c)     správu a údržbu pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně

d)    zajištění likvidace odpadu

e)     informační služby na OÚ

 1. Výkopové práce si zajišťuje nájemce hrobového místa sám u odborné firmy – pohřebního ústavu, popřípadě pod jejím odborným dohledem

 

Článek 5

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst 

 1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

a)     předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, event. číselně označené hrobové místo

b)    umožnit nájemci zřízení hrobového místa nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 9

c)     umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se zásahů do hrobového místa a výjimkou případů kdy je nezbytně nutné bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je nutné provést pohřbení do sousedního hrobu, v takovém případě je omezení možné po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 

 1. Hrobová místa, provozovatel zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

     Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením Článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci s uvedením realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu:

a)     Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b)     Zajistit, aby plocha hrobového místa nenarušovala estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa na vlastní náklady tak, aby jeho stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců.

c)      Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a předměty, které narušují vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce je provozovatel oprávněn to učinit sám.

d)     Neprodleně zajistit opravu hrobového místa, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 

 1. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele a udržovat je v řádném stavu.
   
 2. Do veřejné zeleně, včetně nové výsadby, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může se svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
   
 3. Zajistit na své náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
 1. Oznamovat provozovateli veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence v souladu s § 21 zákona.
 1. Strpět číselné značení hrobu provedené provozovatelem způsobem obvyklým na daném pohřebišti. 
 1. Uložení lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s Článkem 7.
 1. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v Článku 2. 

 

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace 

 1. Na pohřebišti se ukládají lidské ostatky a zpopelněné lidské ostatky podle zákona o pohřebnictví a jeho prováděcích předpisů.
 2. Lidské ostatky a zpopelněné lidské ostatky mohou být na pohřebišti ukládány jen s předchozím souhlasem provozovatele, který vede řádnou evidenci pohřebiště. Obdobně to platí i pro provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 3. Ukládání do hrobu nebo hrobky se řídí těmito pravidly:

a)     lidské ostatky se ukládají do hrobu nebo hrobky pouze v rakvi

b)    všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve

c)     pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky

d)    lidské ostatky se ukládají zpravidla do jednoho hrobu po jedné rakvi

e)     se souhlasem provozovatele lze ve výjimečných případech uložit do jednoho hrobu více rakví a to pokud jde o uložení do společného hrobu

f)      jsou-li ostatky ukládány do společného hrobu lze takto činit pouze se souhlasem provozovatele, který určí způsob uložení a souhlasem okresního hygienika

g)     pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna nejméně poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem

 

h)      Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobech nebo hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem příslušného hygienika. 

i)        Ukládání zpopelněných lidských ostatků v urně se provádí na pronajatém místě. Urna se umístí do země nebo v obalu do schránky. 

j)        Exhumace se provádí v souladu s ustanovením obecně závazných právních předpisů.

 

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí minimálně 10 let.

 

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti 

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)      základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm

b)      základy památníků a náhrobků musí zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení povětrnosti (beton, železobeton, kámen)

c)       přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

 

    2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)          hloubka výkopu musí odpovídat počtu uložených rakví (max. 260cm)

b)         stěny musí být vybudovány z porézního materiálu (cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena difusní zátka

c)          stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě použití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačního nátěru

d)         dno hrobky může být bez betonového pokryvu, v případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm

e)          zdivo musí být na betonovém základu 50 cm vysokém

f)           do stěny hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly

g)          kovové prvky musí být opatřeny antikorozním nátěrem a jejich stav musí být kontrolován jednou za 10 let

h)         strop hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm

i)            na strop hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován

j)            na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku se spárami vytmelenými trvalým tmelem

k)         nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m2

l)            vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě

 

 1.  Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit:

a)     dobu výstavby hrobky

b)    způsob zabezpečení místa

c)     požadavky na ochranu zeleně

d)    podmínky používání pohřebiště

e)     způsob skladování materiálu

f)      povinnosti dozoru při stavbě

g)     průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

 

 1. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel, který může pro trvalé užívání stavby určit: druh používání rakví pro pohřbení v hrobce a způsob a cyklus revizí hrobky.
 1. Dokumentaci zřízené hrobky je provozovatel povinen archivovat.
 1. Při provádění prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem, zejména

a)     respektovat důstojnost místa a omezit hlučné práce

b)    neomezovat průchodnost komunikace a přístup k  jednotlivým hrobům

c)     nenarušovat hrobová místa a neomezovat práva ostatních nájemců hrobových míst

d)    zajistit ochranu zeleně a kořenového systému stromů a keřů

 

 1. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí do původního stavu.

 

 

Článek 10

Účinnost 

     Tento Řád veřejného pohřebiště schválilo zastupitelstvo obce Úžice na veřejném zasedání dne 15. 10. 2003 a nabývá účinnosti patnáctý den po jeho vyhlášení.