Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství a služby obce

UPOZORNĚNÍ

Od 1.8.2020 se zastavuje zpětný odběr veškerých televizorů a PC monitorů značky SAMSUNG ve všech sběrných místech.

Oznámení ke zpětnému odběru spotřebičů značky SAMSUNG
Na tomto sběrném místě nejsou zpětně odebírány spotřebiče značky SAMSUNG z důvodu, že společnost SAMSUNG nefinancuje sběr elektroodpadu probíhající na tomto sběrném místě. Obraťte se, prosím, na společnost SAMSUNG, která vám sdělí nejbližší sběrné místo, kde můžete ke zpětnému odběru odevzdat váš vysloužilý spotřebič SAMSUNG.
Obsluha tohoto sběrného místa nemůže vzhledem k výše uvedeným skutečnostem spotřebiče značky SAMSUNG přijmout. Výběr sběrných míst je dán rozhodnutím společnosti SAMSUNG. Omlouváme se Vám za vniklé komplikace a děkujeme za pochopení.


Kontakt na společnost SAMSUNG:
Tel: 225 020 777
Email: info@samsung.cz
Případně se, prosím, obraťte na prodejny SAMSUNG

 

Děkujeme Všem občanům, že třídíte odpad.

 

 

Uložení sutě je možné provést za poplatek v Úžicích za bývalým cukrovarem u firmy Ok Stavby. Dále je možné zakoupit štěrk, písek, kameny, zeminu a další - Ceník platný od 9.5.2019

 


Odpadové hospodářství

Pro obec Úžice, Netřeba, Kopeč zajišťuje svoz komunálního odpadu firma FCC (dříve .A.S.A.) a.s. Ďáblice, Praha.

Poplatky za svoz komunálního odpadu a bio odpadu občané nehradí, pouze si musí do konce února vyzvednout svozovou známku na OÚ.

V obci jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad viz tabulka

Režim svozů tříděného odpadu Umístění kontejnerů a počet kusů

OÚ sběrný dvůr 

Postřižská

ul. Horní ul. Kralupská ul. Vodolská ul. Hlavní Netřeba u č.p. 3 Netřeba žel. zastávka Kopeč u č.p. 7 
PLAST- žlutý 1100 l

1 x týdně středa

4 0 0 0 0 0 0 0 0
SKLO-  zelný 1100 l 2 x měsíčně  lichá středa 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PAPÍR - modrý 1100 l

2 x týdně 

úterý a pátek*

2 2 2 2 2* 1* 1* 1* 1*
TETRAPAK černý 1100 l po 28 dnech 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OBLEČENÍ- kovový modrý 1x 14 dní lichá středa 1 0 0 0 0 0 0 1 0
JEDLÉ OLEJE po 28 dnech 1 0 0 0 0 0 1 0 0
PLECHOVKY 1X14 dní sudý pátek 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BIO + sběrný dvůr

3 x týdně pondělí, středa,

sudá sobota od

 4.4.-28.11.2020

1 0 0   0 0 0 0 0
PLAST - popelnice

úterý    

po28 dnech

31.3., 28.4., 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 8.12.2020

KOMUNÁL liché úterý 10.3. - 2.6. - 14 denní svoz, 8.9. - 29.12. - 14 denní svoz, 9.6. - 28.8. - týdenní svoz

 

BIO odpad - popelnice

 

sudé pondělí

 30.3., út 14.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9.,12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.2020

 

Na obecním úřadě můžete zakoupit sadu tašek na tříděný odpad (papír-modrá, sklo-zelená a plast- žlutá) za 50,-Kč.


Vážení spoluobčané,

  rád bych bych Vás touto cestou informoval o financování odpadového hospodářství v naší obci. Obec Úžice pro své občany zajišťuje prostřednictvím svozových firem likvidaci odpadů, jedná se zejména o komunální odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, elektrozařízení, separovaný odpad, bio odpad. Kromě stavební suti, můžete  zdarma odstranit veškerý svůj odpad.  Rád bych požádal o zodpovědné třídění odpadů, abychom nebyli nuceni přijímat nepopulární opatření.

 

LIKVIDACE BIO ODPADU

V souvislosti s novou legislativou, kdy likvidace Bio odpadu jde za obcí, se zastupitelé dohodli na tomto řešení likvidace:tím, že v obci je již několik let zaveden svoz Bio odpadu firmou OK Odpady přímo od rodinných domů tak tento způsob zůstane zachován. Občané si jednorázové náklady na pořízení nádoby uhradí sami a náklady s likvidací odpadu od dubna do listopadu půjdou za obcí.

Na obecním úřadě je možno zakoupit nádobu na BIO odpad (120 l – 1000,- Kč a 240 l – 1200,-Kč). Občan si samozřejmě může nádobu obstarat i u jiného prodejce.

-      Nádoba však musí být určena pro BIO odpad !!!!

-      Nádoba musí být označena známkou svozové firmy.

-      Známky jsou k vyzvednutí na OÚ.

Druhá možnost likvidace odpadu je velkokapacitní kontejner ve sběrném dvoře v areálu obecního úřadu, který je k dispozici v pondělí a ve středu od 13 – do 18 hodin a sudé soboty od 1.4. do 30.11.2019, od 9 do 12 hodin.

Do kontejneru na BIO odpad se odpad ukládá v takovém stavu, aby byl, pokud je to možné, minimalizován objem odevzdávaného odpadu (zejména větve musí být nalámány nebo nadrceny).Sběrný dvůr

SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN
PONDĚLÍ od 13.00 do 18.00 hodin
STŘEDA   od 13.00 do 18.00 hodin

SOBOTA  od 9.00 do 12.00 hodin - v sudém týdnu , od 4.4. do 28.11.2020

Do sběrného dvora můžete odložit bezplatně

-  velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce, pohovky)

-  elektroodpad ( lednice, pračky počítače)

Do sběrného dvora nepatří: stavební suť !!

Drobné vysloužilé elektro přístroje můžete odložit do připraveného boxu za vchodovými dveřmi OÚ.

Baterie taktéž můžete odložit do druhého připraveného boxu za vchodovými dveřmi OÚ.Služby obce

NABÍDKA PLACENÝCH SLUŽEB OBCE ÚŽICE

Nabízíme pracovní stroje včetně obsluhy a služby drobných prací výhradně pro občany trvale žijící v obci Úžice, Netřeba, Kopeč a Červená Lhota. Ostatní dle dohody.

Objednávky lze provádět osobně na Obecním úřadě nebo telefonicky na čísle 315 728 051, 315 728 050 v úřední dny. Ve věcech technických, termínu a rozsahu prací, dle dohody s p.Kropáčkem, tel.: 774 904 491.

Objednávky budou vyřizovány v závislosti na vytíženost pracovníků obce pro vlastní potřeby obce. Přičemž si vyhrazujeme z technických důvodů, nebo z důvodů vytížení pro vlastní potřebu obce Úžice i neuskutečnění objednávky.

Při realizaci se bude pracovník obce řídit objednávkou a po ukončení předloží objednavateli výkaz práce k podepsání, tento se bude řídit platným ceníkem. Fakturu obdrží objednavatel s kopií výkazu a objednávky prací.

 

Ceník platný od 1. 5. 2011

 1.     malotraktor BELARUS 320.4                                                           
                                                                                              

základna Úžice    každá započatá čtvrthodina
čelní nakladač 120,- Kč
kladívkový mulčovač travních porostů   120,- Kč
zametací stroj, boční smeták, kropení 140,- Kč
drtič větví do prům. 7 cm, vč. 2 členné obsluhy 160,- Kč
úklid sněhu – zadní radlice  110,- Kč
sypač-rozmetadlo posypového materiálu  110,- Kč

cena zahrnuje: výkon vč. obsluhy, přistavení stroje ze základny a zpět, čekání, doplňování mat.

ceny posypových materiálů (účtují se zvlášť) dle skutečné spotřeby:

      posypová sůl  4 000,- Kč/t
      písek  250,- Kč/t
      posypová sůl + písek 2 125,- Kč/t

                                                                                       
 

  1. 2.     třístranný sklápěč MULTICAR 25
základna Úžice  
  • rozměry sklápěče
š. – 1 495 mm
  š. – 1 495 mm
  • tonáž nákladu
1 750 kg
  • objem
 1 m3
  • zvýšené bočnice
2 m3


a)   každá započatá čtvrthodina à70,- Kč

cena obsahuje:       přistavení stroje ze základny a zpět, čekání, odvoz

 

b)   každá započatá čtvrthodina à 110,- Kč

cena obsahuje:       přistavení stroje ze základny a zpět, čekání, odvoz, ruční nakládku, případnou vykládku 1 pracovníka obce

 

c)   každá započatá čtvrthodina à 150,- Kč

cena obsahuje:       přistavení stroje ze základny a zpět, čekání, odvoz, ruční nakládku, případně vykládku 2 pracovníků obce.

  

CENY NEOBSAHUJÍ: skládkovné a likvidaci odpadu – každý objednavatel si vyřizuje sám.