Aktuální počasí

Počasí dnes:

28. 5. 2024

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Svátek

Svátek má Vilém

Datum a čas

Dnes je úterý, 28. 5. 2024, 16:33:24

Mobilní verze

mobilní verze webu

Obsah

přihlášení psa

Ohlašovací povinnost

1)    Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit[1] vznik, změnu a zánik poplatkové povinnosti do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2)    Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech a zánik poplatkové povinnosti.

3)    Povinnosti podle odstavce 1) a 2) se vztahují i na poplatníky, kteří jsou od poplatku ze psů zcela, popř. zčásti nebo po určitou dobu, osvobozeni.

 

Identifikace psů

Správce poplatků zaznamená identifikační údaje o poplatníkovi a o psu do evidenční karty a vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa, bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo jeho držitel je od poplatku osvobozen. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky poplatník nahlásí správci poplatků nejpozději do 30 dnů.

 

Sazba poplatku ze psů

1)     Sazba poplatku ze psů činí ročně:

a)    za prvního psa                                                                     100,-Kč

b)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                         150,-Kč

c)     za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným

zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                                20,-Kč

2)     V případě vzniku či zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku se poplatek ze psů platí

-    od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené roční sazby,

-    do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž poplatková povinnost zanikla.

 

Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen nad rámec ust. § 2 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, držitel psa, kterým je osoba: (poplatek za psa se platí od věku 3 měsíců psa)

a)    držící psy k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,

b)    která převzala psa z útulku, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí.

 

Splatnost poplatku ze psů

1)     Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 31. 3. každého roku.

2)     Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31.3., je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.