Obsah

Úřady

Městský úřad Kralupy nad Vltavou - telefonní seznam

Krajský úřad Středočeského kraje - telefonní seznam

Ministerstvo informatiky - www.micr.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz
Ministerstvo spravedlnosti - www.justice.cz
Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj - www.mmr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz
Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz
Ministerstvo financí - www.mfcr.cz
Ministerstvo zemědělství - www.mze.cz
Veřejná správa - www.mesta.obce.cz
Vláda České republiky - www.vlada.cz
     

Správní úřady pro obec Úžice

- Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou
- Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katast. prac. Mělník
- Celní úřad Mělník
- Institut technické inspekce - pobočka pro Prahu a střední Čechy
-
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mělník
-
 Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj – Inspektorát Mělník
-
 Okresní soud v Mělníku
-
 Okresní státní zastupitelství Mělník
-
 OSSZ Mělník
-
 Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
-
 Úřad práce v Mělníku
-
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Mělník
-
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Mělník (PÚ)
-
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Mělník (ZA)
-
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha
-
Český statistický úřad - Krajská reprezentace pro Středočeský kraj (sídlo Praha)
-
Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
-
 Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
-
 Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
-
 Krajské vojenské velitelství Praha
-
 Krajský úřad - Středočeský kraj
-
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
-
Obvodní báňský úřad v Kladně
-
Státní oblastní archiv v Praze
- St
átní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
 

http://www.gov.cz