Navigace

Obsah

Senioři a sociální služby

 Hospic knížete Václava                                    725 905 295     popis služeb

Senior telefon 800 157 157
Linka bezpečí 800 155 155
DONA (oběti domácího násilí) 251 511 313
Linka AIDS pomoci 800 800 980
Farní charita Neratovice 315 685 190
Domácí ošetřovatelská péče Alice ČČK 312 626 040
Bílý kruh bezpečí 257 317 100
Okresní svaz tělesně postižených 315 725 773
Centrum pro zdravotně postižené 315 624 406
Farní charita církve římsko-katolické Kralupy 315 729 039
Domov důchodců Všestudy 315 781 149
Domov s pečovatelskou službou Kralupy 315 704 264
Léčebna dlouhodobě nemocných Kralupy 315 704 411