Navigace

Obsah

 

PREZIDENT REPUBLIKY VYHLÁSIL VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

NA 24. A 25. KVĚTNA 2019

 

Oznámení o době a místě konání voleb

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Při VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU je možné hlasovat do přenosné volební schránky; volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy  s přenosnou volební schránkou s úřední obálkou a s hlasovacími lístky.

Při hlasování do přenosné volební schránky postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 

Telefonní spojení na OÚ při žádosti - Hlasování do přenosné volební schránky: 315 728 051, 604 666 276 

PREZIDENT REPUBLIKY VYHLÁSIL VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ NA DNY 5. A 6. ŘÍJNA 2018

výsledky komunálních voleb