Navigace

Obsah

Vyjádření k existenci sítí

CETIN- ČESKÁ TELEKOMONIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci nadzemních

nebo podzemních sítí“

 

Stavíte, nebo rekonstruujete dům?

Kopete ta zahradě bazén, nebo studnu?

Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku?

Plánujete výkopové nebo zemní práce?

Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?

POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné

síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.

Dovolujeme si proto upozornit, že podle §101 zákona č. 127/20055 Sb. jsou

stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni

provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i

provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních

úprav.

Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat

“vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost CETIN je

připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese

www.cetin.cz  v sekci „Naše síť“ (http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)  www.cetin.cz