Navigace

Obsah

Místní poplatky

Komunální a tříděný odpad Platí se 1 x ročně - splatnost do 28.2.
Podnikatelé -  (je nutná písemná smlouva) dle smlouvy
   
Poplatek za psa Platí se 1 x ročně - splatnost do 31.3.
1.pes 100,-Kč
Druhý a každý další pes 150,-Kč
Držitel psa je poživatelem starobního, invalidního. sirotčího nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 20,-Kč
   
Poplatek za užívání veřejného prostranství při vzniku povinnosti
Poplatek z pobytu 15,-Kč za každý započatý den pobytu (ubytovací zařízení)
Hřbitovní poplatek dle rozměru hrobu (podrobnosti v sekci HŘBITOV)
Pronájem nebytových prostor Dle uzavřené nájemní smlouvy
   
Správní poplatky  
Přihlášení k trvalému pobytu osoba starší 15 let 50,-Kč
Poplatek za legalizaci (ověření podpisu) 30,-Kč / podpis
Poplatek za vidimaci (ověření listiny) 30,-Kč / strana
   
Czech POINT cena za 1. stranu cena za každou další stranu
Výpis z rejstříku trestů 100,-Kč 0
Výpis z katastru nemovitostí 100,-Kč 50,-Kč
Výpis z živnostenského rejstříku 100,-Kč 50,-Kč
Výpis z obchodního rejstříku 100,-Kč 50,-Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100,-Kč 50,-Kč
Konverze listin 30,-Kč 30,-Kč