Navigace

Obsah

Historie

HISTORIE SDH ÚŽICE
Sbor dobrovolných hasičů byl v Úžicích založen 9.srpna roku 1925 , na ustavující schůzi , které se zúčastnilo dvacet zakládajících členů. Prvním starostou byl zvolen Josef Rezek a velitelem Antonín Vališ. První zkouškou prošli hasiči již 27.srpna téhož roku , kdy pomáhali hasit dům čp. 22. V roce 1926 byla pro pozdější sbor zakoupena první stříkačka. V roce 1949 pak obec získala novou stříkačku -rychloběžku od moravské firmy n. p. Tasov v hodnotě 60 tisíc Kčs , kterou měli po půl roce možnost vyzkoušet v praxi , při hašení dřevěných domků pro sezóní dělníky cukrovaru.
V roce 1955 začala výstavba hasičárny , která byla předána hasičům do užívání v roce 1956. V roce 1978 pak byla hasičárna rozšířená o další tři garáže , do současné podoby. V tomto roce byl pro místní sbor zakoupen od vojenského útvaru v Rožmitále, nový hasičský vůz CAS 25 Š706 RTHP , který vlastní sbor do současné doby. V tomto roce místní hasiči dále vlastnili , CAS 24, CAS 16 V3S, Tatra 805, PS 12 , a PS 8 a dostatečné množství vybavení.
V roce 2005 vznikla při hasičském sboru jednotka sboru dobrovolných hasičů , která má v současné době 17 členů a je zařazena do kategorie JPO 3. Jednotka je zřizována obcí a její členy jmenuje starosta obce. Velitelem jednotky byl jmenován Josef Sochůrek.
V současné době disponuje sbor dobrovolných hasičů vozidlem CAS K25 LIAZ , zakoupeným od města Oloví v říjnu roku 2010 , vozidlem CAS 25 Š706 RTHP,vozidlem Avia DA 12, stříkačkou PS 12 , PS 8 , PS 16 smekal , plovoucím čerpadlem , elektrocentrálou , řetězovou a rozbrušovací pilou , ponorným čerpadlem , dýchací technikou Saturn S5 a dalším vybavením nutným pro zásahy .
Kromě svých povinností mají zdejší hasiči čas i na zábavu a pravidelně pořádají soutěž v požárním sportu Oužická osma a rovněž zúčastňují i soutěží pořádanými okolními sbory , kde se snaží sbírat vavříny. Nedílnou součástí práce je pomáhání místnímu zastupitelstvu při pořádání kulturních akcí , ale i při údržbě obecního majetku.


Vytvořeno: 13. 5. 2015
Poslední aktualizace: 13. 5. 2015 14:49
Autor: Správce webu