Navigace

Obsah

Územní plán obce

REGULAČNÍ PLÁN

Eko bydlení - lokalita č. 46, p.p. 464/1, 532/1 k.ú. Úžice

REGULAČNÍ PLÁN - OBSAH

1. Regulační plán a odůvodnění regulačního plánu.rar

2. Dokladová část.rar

3. Úžice - návrh plánovací smlouvy 31.10.2018

4. Přílohy.rar

 

 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ÚŽICE

 

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ÚŽICE

 

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ÚŽICE

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚPD - ZMĚNA Č. 1

 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2010, kterým se vydává Změna č. 1 územního plánu obce Úžice

Vyhláška "Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Úžice"
Návrh změny - doprava
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Technika
Zemědělství, lesnictví, ÚSES
Předpokládané ZPF
Veřejně prospěšné stavby
Odůvodnění změny ÚP
Širší územní vazby
Změna č. 1 - Upravený návrh

 

Hlavní výkres

Hlavní výkres