Navigace

Obsah

Územní plán obce

Územní studie lokality 4.2. - Bydlení Úžice západ (vloženo 20.12.2022)

Oznámení o vydání úz. studie.docx (39.64 kB)

B.01 LOKALITA_STÁVAJÍCÍ STAV.pdf (891.33 kB)

B.02 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf (2.49 MB)

B.03 SITUACE FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ.pdf (824.42 kB)

B.04 SITUACE REGULAČNÍ.pdf (320.15 kB)

B.05 SITUACE ARCHITEKTONICKÁ.pdf (3.19 MB)

B.06 SITUACE DOPRAVNÍ.pdf (303.75 kB)

B.07 VIZUALIZACE.pdf (1.2 MB)

B.08 VIZUALIZACE.pdf (1.28 MB)

ÚŽICE ZÁPAD_LOK 4_2_US 202210_ALL.pdf (18.07 MB)

ÚŽICE ZÁPAD_LOK 4_2_US ZPRÁVA 202210.pdf (7.69 MB)

 

Změna č. 6 územního plánu obce Úžice (vloženo 16.12.2021)

Odůvodnění.pdf (1.11 MB)

Srovnávací text.pdf (1.19 MB)

Výrok.pdf (911.62 kB)

N1_výkres základního členění území.pdf (504.27 kB)

N2_hlavní výkres.pdf (542.25 kB)

N3_výkres VPS+VPO.pdf (786.29 kB)

O1_koordinační výkres.pdf (11.8 MB)

O2_výkres širších vztahů.pdf (1.02 MB)

O3_výkres předpokl. záborů PF.pdf (523.05 kB)REGULAČNÍ PLÁN -(vloženo 16.12.2019)

Eko bydlení - lokalita č. 46, p.p. 464/1, 532/1 k.ú. Úžice

A.1 Textová část regulačního plánu Rev.7-2019.pdf

A1 hlavní situacnii vykres var.16.pdf

A3 Grafická část regulačního plánu - titulní strana Rev. 7-2.pdf

A.4 Grafická část regulačního plánu

B Odůvodnění regulačního plánu

B.2 Odůvodnění regulačního plánu, Grafická část.rar


 

Územní plán k projednání - 23.3.2020

 

 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ÚŽICE

 

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ÚŽICE

 

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ÚŽICE

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚPD - ZMĚNA Č. 1

 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2010, kterým se vydává Změna č. 1 územního plánu obce Úžice

Vyhláška "Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Úžice"
Návrh změny - doprava
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Technika
Zemědělství, lesnictví, ÚSES
Předpokládané ZPF
Veřejně prospěšné stavby
Odůvodnění změny ÚP
Širší územní vazby
Změna č. 1 - Upravený návrh

 

Hlavní výkres

Hlavní výkres